3. PODSTAWOWE POSTULATY PEDAGOGICZNE PSYCHOLOGII INDYWIDUALNEJ
Napisał: Estera Markinówna   
środa, 05 styczeń 2005

Omówili¶my ogólnie podstawowe tezy psychologiczne kierunku adlerowskiego. Nie poruszali¶my przy tym zagadnień wychowawczych, chc±c uwydatnić psychologiczny szkielet pedagogiki Adlera. Nie wyczerpali¶my bynajmniej omówienia całego systemu psychologii Adlera, przeciwnie: ograniczyli¶my się umy¶lnie do tez podstawowych, a teraz przejdziemy do bardziej szczegółowego rozwijania systemu. Nie będziemy już jednak omijali zagadnień wychowawczych. Jak zaznaczali¶my we wstępie, psychologia i pedagogika s± u Adlera tak ¶ci¶le ze sob± zespolone, iż wyodrębnianie jednego z tych działów zmusza do sztucznego rozbijania systemu.


plik doc do POBRANIA


plik doc do pobrania