Regulamin sprzedaży reklam
Napisał: Administrator   
wtorek, 05 grudzień 2006
 

Regulamin sprzedaży reklam

 

I. PODSTAWOWE POJĘCIA

Odsłona reklamy

Jest to wyświetlenie reklamy na ekranie użytkownika zarejestrowane w statystykach.

Statystyki

Dostępne na życzenie dane przedstawiające ilość odsłon danej reklamy oraz jej skuteczność.

 

Zamówienie

Oznacza umowę, której przedmiotem jest emisja reklamy na stronach portalu TERAPEUCI.PL. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia reklamowego lub przystąpienie przez TERAPEUCI.PL do jego wykonania, oznacza zawarcie umowy o treści wynikającej z uzgodnionych pisemnych oświadczeń stron.

 

Media Plan

Szczegółowy plan emisji danej reklamy na poszczególnych stronach TERAPEUCI.PL określający czas emisji.

 

Reklamodawca

Oznacza każdą osobę fizyczną i prawną, a także jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej zlecającą emisję w reklamy w portalu terapeuci.pl. Reklamodawcą jest również agencja lub inny pośrednik reklamowy działający w imieniu i na rzecz swoich klientów.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE


Przyjmowanie oraz zamieszczanie reklam w portalu terapeuci.pl dokonywane jest w oparciu o niniejsze zasady.

§1

Redakcja Terapeuci.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam.
Reklamodawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe po stronie portalu TERAPEUCI.PL w związku z treścią zamieszczonej reklamy.

§2

Reklamy nie mogą być sprzeczne z polskim prawem.

Redakcja Terapeuci.pl zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z ich treści wynika, że są one sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub naruszają prawa osób trzecich.

§3

Redakcja Terapeuci.pl zastrzega sobie możliwość specjalnego oznaczenia emitowanej reklamy przy użyciu słów "reklama", "ogłoszenie reklamowe", "ogłoszenie płatne" itp.

III. WARUNKI REALIZACJI REKLAM

§4

Rezerwacje reklam przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej lub faxem w terminie minimum 7 dni przed emisją.

§5

Niedotrzymanie terminu dostarczenia zamówienia bądź materiałów z nim związanych zwalniają TERAPEUCI.PL z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu.

§6

Materiały do kampanii reklamowej powinny być dostarczone do TERAPEUCI.PL najpóźniej w terminie 3 dni przed datą emisji. Niedotrzymanie przez Reklamodawcę ww. terminów powoduje niezamieszczenie zamówionej reklamy z jednoczesnym obciążeniem Reklamodawcy kosztami zamówionej reklamy.

§7

Rezygnacja z zamówienia wymaga złożenia w portalu terapeuci.pl oświadczenia w formie pisemnej.

§8

Materiały reklamowe powinny spełniać ogólne wymagania techniczne określone w cenniku.

§9

Ewentualne zmiany zamówienia w zakresie: treści reklamy, elementu graficznego, czasu trwania Reklamodawca zobowiązany jest dostarczyć redakcji TERAPEUCI.PL na piśmie z dokładnym określeniem ich zakresu.

Zmiany emisji reklamy w trakcie trwania kampanii nie zawarte w zamówieniu objęte są dopłatą w wysokości 20% wartości zamówienia.

W przypadku wystąpienia wątpliwości i niejasności, co do zakresu i rodzaju zgłoszonych zmian TERAPEUCI.PL ma prawo do realizacji zamówienia w pierwotnej formie.

§10

Złożenie reklamacji nie zwalnia Reklamodawcy z obowiązku opłacenia pozostałej części emisji reklamy.

§11

Za zamówioną reklamę Reklamodawca zobowiązany jest zapłacić TERAPEUCI.PL wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury VAT pierwszego dnia emisji. Redakcja Terapeuci.pl zastrzega sobie prawo do pobierania przedpłat za zamówioną kampanię.

§12

Wynagrodzenie TERAPEUCI.PL za zamówioną reklamę ustalane jest na podstawie obowiązującego cennika zawierającego ceny oraz opłaty dodatkowe.

§13

Rabaty dla Klientów wykupujących reklamę w portalu terapeuci.pl ustalane są indywidualnie i zależą od wielkości zamówienia.

§14

Minimalna wartość zamówienia (po rabatach) wynosi 100 zł netto, 122 zł brutto.

IV. REKLAMACJE

§15

Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji zamówienia Reklamodawca zobowiązany jest zgłaszać TERAPEUCI.PL wyłącznie na piśmie w teriminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zakończenia kampanii. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, TERAPEUCI.PL po konsultacjach z Reklamodawcą, zobowiązany jest sprostować wady i usterki w reklamie.
Jeżeli w ustalonym okresie czasu z przyczyn niezależnych od TERAPEUCI.PL kampania nie zostanie w pełni zrealizowana, czas jej realizacji ulega wydłużeniu lub - alternatywnie - Klient może przenieść pozostałą liczbę odsłon w kolejne zamówienie.

V. UWAGI KOŃCOWE

§16

W trakcie emisji reklamy oraz w ciągu 30 dni od jej zakończenia Klient ma wgląd do statystyk dotyczących kampanii.

 

Cennik reklam:

Baner tradycyjny 590x100 lub 590x120 px
To graficzny element reklamowy umieszczany centralnie w górnej części strony. Kliknięcie w baner powoduje automatyczne przejście do reklamowanego serwisu. Ilość kontaktów użytkownika z reklamą oraz liczba kliknięć w baner jest rejestrowana w statystykach.

 

OPIS

 

CENA

Baner tradycyjny 590x100

1.000 wyświetleń banera

75 PLN

Baner tradycyjny 590x100

250 kliknięć (CPC)

150 PLN

Baner tradycyjny 590x100

tydzień emisji - strona główna (min. 1500 wyświetleń)

100 PLN

 

Boks reklamowy 160x180 px
Obszar znajdujący się w prawej części strony, zawierający tekst, odnośniki lub graficzny element reklamowy. Kliknięcie w reklamę powoduje automatyczne przejście do reklamowanego serwisu. Ilość kontaktów użytkownika z reklamą oraz liczba kliknięć jest rejestrowana w statystykach. Statystyki dostępne są "on-line" przez 24 godziny na dobę.

 

OPIS

 

CENA

Boks reklamowy 160x80

1.000 wyświetleń

50 PLN

Boks reklamowy 160x80

250 kliknięć (CPC)

75 PLN

Boks reklamowy 160x80

tydzień emisji - strona główna (min. 1500 wyświetleń)

50 PLN

 

Tapeta
Reklama graficzna wyświetlana na całej stronie serwisu w tle treści tej strony.
Dokładna forma i sposób prezentacji są każdorazowo uzgadniane z reklamodawcą.

 

OPIS

 

CENA

Tapeta 1 dzień

1.000 wyświetleń / 1 dzień

150 PLN

Tapeta 3 dni

3.000 wyświetleń / 3 dni

200 PLN

Link Sponsorowany

Reklama tekstowa w postaci linku wyróżnionego napisem "link sponsorowany" emitowana na stronach wyszukiwarek na jednej z trzech pierwszych pozycji listy linków. Tekst linku sponsorowanego może mieć maksymalnie 264 znaki w opisie i 64 znaki w tytule.

 

OPIS

 

CENA

Link sponsorowany 30

30 dni emisji

200 PLN

Link sponsorowany 60

60 dni emisji

350 PLN

Link sponsorowany 180

180 dni emisji

900 PLN

Artykuł sponsorowany

Artykuł sponsorowany może pojawić się w dowolnym dziale Terapeuci.pl, odpowiadającym tematycznie treści artykułu, o ile serwis ten przewiduje taką formę przekazu

cena: negocjacje

 

Sponsoring

Proponujemy Państwu sponsoring wybranego serwisu lub całego portalu terapeuci.pl

W zamian oferujemy:

  • umieszczenie logo sponsora w stopce strony, obok nazwy serwisu,
  • stały boks sponsorski na wszystkich stronach serwisu - na szczycie prawej kolumny. Treść boksu do uzgodnienia - np. informacje o sponsorze,
  • zamieszczanie artykułów sponsorowanych lub informacji PR

Cena jest kalkulowana indywidualnie na podstawie średniej oglądalności serwisu i zakresu sponsoringu.

Zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie reklamy i promocji Państwa firmy na stronach TERAPEUCI.PL

Zamówienia przyjmują:

Bartosz Grajewski

Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

tel. +48 501 460 800

 

Grzegorz Grajewski

Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

tel. +48 504 991 854