Menu główne
Witamy
Nowiny
Artykuły
Szkolenia
Informacje dodatkowe
Nota prawna
Aktualności
Zamów biuletyn


Kanał RSS
Logowanie

 
Dodaj Wydarzenie
Dodaj Wydarzenie
Widok miesięczy
Widok miesięczy
Widok płaski
Widok płaski
Widok tygodniowy
Widok tygodniowy
Widok dzienny
Widok dzienny
Kategorie
Kategorie
Szukaj
Szukaj

Wydarzenie: '"Człowiek Wobec Masowych Zjawisk Społecznych"'

Konferencje
Data: Poniedziałek, Czerwiec 13, 2005 At 15:30
Czas trwania: 5 Dni

Program I Interdyscyplinarnej Konferencji "Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych". Konferencja odbędzie się w Instytutucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 13-14 czerwca 2005.

Poniedziałek, 13 czerwca 2005

8.30 - 9.00 - rejestracja uczestników konferencji

9.00 - 9.10 - otwarcie konferencji

9.10 - 10.30 - Człowiek wobec systemu

1. dr Bogna Bartosz (Uniwersytet Wrocławski) Tożsamość rynkowa i odpowiedzialność (wybór czy konieczność?)

2. mgr Ewa Groszewska (Uniwersytet Wrocławski) Transformacja ustrojowa w Polsce jako doświadczenie alienacji

3. mgr Paweł Rudnicki (Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji we Wrocławiu) Pokolenia niepokorne - bunt jako element zmiany społecznej

4. dr Jarosław Klebaniuk (Uniwersytet Wrocławski) Akceptacja nierówności społecznych ? podłoże psychologiczne 10.30 - 11.30 - Człowiek wobec polityki

5. mgr Remigiusz Koc (Akadmia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego) Podmiotowe i sytuacyjne uwarunkowania personifikacji procesów politycznych

6. mgr Katarzyna Ewa Dojwa (Uniwersytet Wrocławski) Obraz polityki i polityków w społeczeństwie polskim

7. mgr Dorota Kanafa-Chmielewska (V rok Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie) Zachowania wyborcze kobiet. Kobiety kandydatki i kobiety wyborcy

11.30 - 11.50 przerwa na kawę

11.50 - 12.50 - Człowiek wobec nauki i sztuki

1. dr Urszula Dębska, mgr Wiesław Piechówka (Uniwersytet Wrocławski) "Sztuka żyjąca" - człowiek wobec sztuki wczoraj i dziś

2. mgr Ewa Miszczuk (Uniwersytet Wrocławski) Twórczość artystyczna jako opór wobec przemocy symbolicznej

3. Anna Cieślik (V rok psychologii, UWr), mgr Agnieszka Zubik (absolwentka UWr) Jakie "wykluczenia" w dyskursie naukowym?

12.50 - 14.50 - Człowiek wobec procesów gospodarczych

4. dr Bartosz Scheuer (Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu) Normatywny kontekst procesów gospodarczych

5. mgr Karolina Kusiak (Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji we Wrocławiu) Edukacja wolnorynkowa: kontekst, istota, negatywne konsekwencje

6. dr Joanna Mesjasz (Uniwersytet Wrocławski) Człowiek w globalnym przedsiębiorstwie - modele struktur organizacyjnych a podmiotowość

7. dr Alicja Keplinger, dr Iwona Koczanowicz-Dehnel (Uniwersytet Wrocławski) Psychologiczny aspekt pieniędzy

8. dr Alicja Pultowicz (Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu) Rola edukacji ekologicznej w realizacji inwestycji w energetykę wiatrową

9. dr Jolanta Kowal (Uniwersytet Wrocławski) Korzyści i zagrożenia małych i średnich przedsiębiorstw Dolnego Śląska po wejściu do Unii Europejskiej (raport z badań)

14.50 - 15.40 - przerwa obiadowa

15.40 - 17.00 - Człowiek wobec pracy

1. Prof. dr hab. Irena Kociszewska (Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu) Wybrane problemy bezrobocia w Polsce

2. dr inż. Teresa Kupczyk (Politechnika Wrocławska) Czynniki warunkujące sukces zawodowy w warunkach globalizacji

3. mgr inż. Katarzyna Piórkowska-Wojciechowska (Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu) Relacje między pracownikiem i pracodawcą w turbulentnym otoczeniu

4. mgr Katarzyna Durniat (Uniwersytet Wrocławski) Mobbing jako patologia społeczna 17.00 - 18.40 - Człowiek wobec poważnych problemów życiowych

5. dr Ryszard Poprawa (Uniwersytet Wrocławski) Analiza wybranych psychospołecznych uwarunkowań stopnia zaangażowania w używanie alkoholu przez młodzież

6. mgr Dorota Dyjakon (Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji we Wrocławiu) Zmiany w relacjach rodzinnych alkoholików - sprawców przemocy domowej pod wpływem terapii

7. dr Agnieszka Widera-Wysoczańska (Uniwersytet Wrocławski) Postępowanie psychologiczne z rodzicem wspierającym dziecko po urazie psychologicznym. Badania własne i praktyka

8. dr Agnieszka Fornalczyk (Uniwersytet Wrocławski), dr Sylwia Cisek (Politechnika Wrocławska) Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów w Polsce

9. dr Iwona Jagoszewska (Uniwersytet Wrocławski) Organizacje niesłyszących w kontekście działań przyjaznych tolerancji

19.00 - poczęstunek dla uczestników konferencji (s. 21)

Wtorek, 14 czerwca 2005

9.00 - 10.00 - Człowiek wobec wpływu społecznego

1. Prof. dr hab. Natalia Wiszniakowa (Uniwersytet Opolski) Twórcze podejście do konfliktów w komunikacji społecznej

2. dr Bogusława Błoch (Uniwersytet Wrocławski), Prof. dr hab. Dariusz Doliński (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) Mechanizm tworzenia się stereotypów u dzieci

3. mgr Małgorzata Gamian (Uniwersytet Wrocławski), mgr Michał Zawadzki (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), mgr Sofija Hrabowska (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. I. Franka) Czy coraz trudniej uzyskać jest pomoc? Realia efektywności techniki "stopa w drzwiach" w Polsce i na Ukrainie

10.00 - 11.00 - Człowiek wobec ciała

4. dr Bianka Lewandowska (Uniwersytet Wrocławski) Kulturowe źródła nasilania się autokreacyjnych postaw wobec własnego ciała

5. Ewa Moroch (II rok psychologii, SWPS) Kult ciała jako niewidzialna religia XXI wieku

6. Joanna Olejnik (V rok psychologii, UWr.) Współczesna prostytucja. Przykład anomii społecznej czy ?metabolizm kulturowy??

11.00 - 11.20 - przerwa na kawę

11.20 - 12.20 - Człowiek wobec obnażania i ukrywania

1. mgr Małgorzata Mikołajczak (Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji we Wrocławiu) Z kamerą wśród ludzi

2. Cezar Matkowski (III rok psychologii, UWr.) Oblicza masek - rola masek w kulturze

3. mgr Łukasz Mazur (Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego) Psychologiczne uwarunkowania posługiwania się materiałem pornograficznym przez więźniów w sytuacji izolacji

12.20 - 13.20 - Człowiek wobec przestrzeni wirtualnej

4. dr Dorota Chmielewska-Łuczak (Uniwersytet Wrocławski), Joanna Zawisza-Smejlis (Uniwersytet Wrocławski) Komunikacja w wirtualnej przestrzeni

5. mgr Agnieszka Dwojak-Matras (Uniwersytet Wrocławski) E-learning: nowa forma aktywności-nowa forma wykluczenia

6. Anna Winnicka (III rok psychologii, UWr), Marceli Krzyśków (III rok psychologii, UO) Konformizm w Sieci

13.20 - 13.40 - przerwa na kawę

13.40 - 15.20 - Człowiek wobec płci

1. Katarzyna Wojnicka (V rok socjologii, UJ) Feminizm jako nowy ruch społeczny. Charakterystyka polska

2. Justyna Śniecińska, Tomasz Nietubyć (IV rok psychologii, UWr.) Kobiety i mężczyźni w przestrzeni

3. Katarzyna Kozak, Anna Gil (IV rok psychologii, UWr.) Kobiety w wojsku - wojna stereotypów

4. Katarzyna Olbert-Pawińska, Agnieszka Bagińska (IV rok psychologii, UWr.) Od tamtamu do SMSa. Analiza treści SMSów w kontekście różnic między kobietami i mężczyznami

5. Gabriela Lewicka, Monika Łokietko (V rok psychologii, UWr.) Pomysł na kobietę/ pomysł na mężczyznę. Wybrane konteksty kulturowe kobiecości i męskości

15.20 - 15.30- zakończenie konferencji

Maksymalny czas jednego wystąpienia: 15 minut.


Search Calendar

Powered by ExtCalendar 2


Szkolenia z Recruit.pl Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową firmy Recruit.pl Czytaj dalej ...