Menu główne
Witamy
Nowiny
Artykuły
Szkolenia
Informacje dodatkowe
Nota prawna
Aktualności
Zamów biuletyn


Kanał RSS
Logowanie

 
Dodaj Wydarzenie
Dodaj Wydarzenie
Widok miesięczy
Widok miesięczy
Widok płaski
Widok płaski
Widok tygodniowy
Widok tygodniowy
Widok dzienny
Widok dzienny
Kategorie
Kategorie
Szukaj
Szukaj

Wydarzenie: '"Międzyświadomością A Nieświadmością - Współczesność W Perspektywie Psychologii Głębi"'

Konferencje
Data: środa, Wrzesień 07, 2005 At 21:00
Czas trwania: 3 Dni

Program konferencji, która odbędzie się w dniach 5-7 IX 2005 we Wrocławiu
Dzień pierwszy: 5 września 2005,

8.30 – 10.00 - Rejestracja uczestników : hol, parter, Instytutu Psychologii ul. Jana Władysława Dawida 1, Wrocław Miejsce obrad: Aula Instytutu Psychologii, II piętro. Przewodniczący: Prof. dr hab. Zenomena Płużek, Prof. dr hab. Czesław Dziekanowski (Wykłady obejmują 30 minut plus 10 minut na pytania i odpowiedzi, referaty obejmują 20 minut w tym 5 minut na pytania i odpowiedzi).

Sesja I „Psychologia głębi wczoraj i dziś”(cz.1)

10.00 – 10.15 – Otwarcie konferencji – powitanie gości i uczestników Dr Krystyna Węgłowska-Rzepa, dr Andrzej Kuźmicki.

10.15 – 10.30 – Wystąpienie Dyrektora Instytutu Psychologii Prof. dr hab. Maria Straś-Romanowska

10.30 – 11.10 – Prof. Don Fredericksen, Cornell University, New York, USA, Wykład otwierający: “Życie symboliczne w liminalnym czasie” („Living Symbolically in a Liminal Time”).

11.10 – 11.50 – Prof. Zofia Rosińska, Instytut Filozofii, Warszawa Wykład: „Transcendentalne wątki w psychologii analitycznej”

11.50 – 12.05 – Przerwa – serwis kawowy

12.05 – 13.20 – Ks. Dr Kazimierz Pajor, Maxhütte-Haidhof, Niemcy.
Wykłady:
1. „Wokół zagadnienia naukowości psychologii głębi”
2. „Psychoanalityczna teoria kompleksu Edypa w świetle badań empirycznych” ,

13.20 – 14.00 – Dr Andrzej Kuźmicki, Instytut Filozofii UWr, Wrocław Wykład: „Jaźń jako problem badawczy w koncepcji Junga”

14.00 – 15.30 – Przerwa obiadowa, serwis kawowy.

Sesja II -„Psychologia głębi wczoraj i dziś”(cz.2 - referatowa ) - miejsce obrad – Aula Przewodniczący: Prof. dr hab. Zofia Rosińska, Prof. dr hab. Piotr Oleś (Wystąpienia referatowe obejmują 20 minut w tym 5 minut na pytania i odpowiedzi)

15.30 – 15.50 – Dr Izabela Trzcińska, Instytut Religioznawstwa, UJ Kraków „Gnoza Junga i nowa gnoza. Perspektywa antropologiczna”

15.50 – 16.10 – Dr Mirosław Piróg, Instytut Filozofii, UŚ, Katowice „ Siły życia – psychologia mitu Josepha Campbella”

16.10 – 16.30 – Dr Massimo Caci, Jungian analyst, CIPA, Palermo „ Alchemic Process in Arman’s Sculpture”

16.30– 16.50 – Dr Ilona Błocian, Instytut Filozofii UWr, Wrocław „ Archetypowa struktura Odysei Homera”

16.50 – 17.05 - Przerwa, serwis kawowy

17.05 – 17.20 – Dr Anna Chmielowska-Zasuń, Instytut Religioznawstwa, UJ, Kraków „Jungowska metanoia w mitycznych podróżach bohatera Baśni Hermana Hesse”

17.20 – 17.40 – Dr Zbigniew Bitka, Instytut Filologii Polskiej, UO Opole „ Archetypy i historia w wybranych powieściach W Terleckiego”

17.40 - 18.10 - Prof. dr hab. Czesław Dziekanowski, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku Warsztat: „Na tropie przemiany w literackim procesie twórczym”

18.10 – 18.30 – Przerwa, serwis kawowy

18.30 – 19.15 – Prezentacje teatralne: Teatr NIKOLI, Kraków „Maski z kolekcji Doktora Carla Junga” (Spektakl poświęcony 130-tej rocznicy urodzin Carla Gustawa Junga) – Instytut Psychologii


Dzień drugi: 6 września 2005

Sesja III „Doświadczanie nieświadomości i jej wpływ na rozwój jednostek i zbiorowości” Miejsce obrad: Aula Instytutu Psychologii, II piętro. Przewodniczący: Prof. dr hab. Zofia Rosińska, Dr Wanda Zagórska (Wykłady obejmują 30 minut plus 10 minut na pytania i odpowiedzi, wystąpienia referatowe obejmują 20 minut w tym 5 minut na pytania i odpowiedzi).

9.00 – 9.40 Prof. dr. hab. Piotr Oleś, Instytut Psychologii, KUL Wykład: „Inspiracje C.G. Junga dla badań nad rozwojem po połowie życia”

9.40 - 10.00 Dr Urszula Tokarska, Katedra Psychologii, Akademia Pedagogiczna, Kraków Ref.: „Wieloaspektowa konfrontacja z archetypowymi scenariuszami życia, jako strategia wspierania rozwoju człowieka dorosłego”

10.00 –10.20 – Dr Krystyna Węgłowska-Rzepa, dr Jolanta Kowal, Instytut Psychologii UWr, Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej, Wrocław. Ref.:„Wyobrażenie siebie i świata – twórcza i odtwórcza rola opowiadanych historii”

10.20 – 10.35 - Przerwa, serwis kawowy 10.35 – 10.55 – Mgr Agnieszka D. Fok, „Helikon” Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji, Wrocław. Ref., „Relacja pacjent – psychoterapeuta jako wyobrażenie archetypowej relacji uczeń – mistrz”

10.55 – 11.15 – Dr Joanna Przesmycka-Kamińska, mgr Beata Salomon, Instytut Psychologii UWr, Wrocław Ref.: „Próba zastosowania psychologii głębi w interdyscyplinarnym poznawaniu i terapii młodych osób z dysfunkcjami mózgu”

11.15 – 11.35 - Dr Waldemar Dudek, psychiatra, redaktor kwartalnika „Albo albo”, Warszawa, Ref.: „ Paradygmat nieświadomości a poszukiwania psychoterapii integralnej”

11.35 – 11.50 – Przerwa, serwis kawowy

11.50 - 12.35 - Dr Krzysztof Tyczyński, I Klinika Psychiatryczna IPiN Warszawa, PTPA. Warsztat: „Sandplay – piaskownica w psychoterapii”

12.35 – 13.15 – Dyskusja przy okrągłym stole: „Drogi do nieświadomości” Prowadząca dyskusję - Prof. dr hab. Zenomena Płużek, Kraków

13.15 – 14.00 – Sesja plakatowa:

1. Dr Urszula Dębska, Instytut Psychologii, UWr, dr Halina Guła- Kubiszewska, AWF, Wrocław „Uczenie się samoregulowane w kontekście psychologii Junga”

2. Anna Jarmuła, Joanna Ciołek, Anna Gil, Aleksandra Busse, Cezar Matkowski, Łukasz Woch (studenci), dr Dorota Chmielewska-Łuczak - Instytut Psychologii UWr, : „Tysiąc twarzy bohatera – podróż w głąb siebie”

3. Mgr Dorota Kanafa-Chmielewska, mgr Małgorzata Eichler- Fałowska, mgr Agnieszka Gąszczak, psycholodzy, Wrocław„Organizacja z perspektywy psychologii analitycznej C.G. Junga. Zastosowanie archetypów w procesie rekrutacji personelu do korporacji transportowych”.

4. Aleksandra Kilian (studentka, Koło Naukowe Psychologów, Instytut Psychologii, UAM), dr Andrzej Pankalla, Instytut Psychologii, UAM, Poznań: „Jeden człowiek-wiele drzew. Mit personalny a doświadczenie graniczne”.

5. Mgr Monika Kobus, dr Krystyna Węgłowska-Rzepa, Instytut Psychologii UWr, Wrocław: „Narkotyki i symbolika archetypowa”

6. Sergey Manevsky Ph.D, East European Institute of Psychoanalysis, St.-Petersburg, Russia, „Archetype and remythologization of profane”

7. Dr Joanna Mesjasz, Instytut Psychologii, UWr „ Coach i jego kompetencje a archetyp mędrca”

8. Mgr Marta Nowak, psycholog, Wrocław „Obsesja śmierci” (Death Obsession).

9. Ks. Mgr Andrzej Paś, UAM, Poznań „Fenomenologia osoby – konstelacja siebie”

10. Mgr Edyta Procner, PTPA, Warszawa, „Parareligijny charakter szkół terapeutycznych, jako przejaw archetypu Jaźni”.

11. Mgr Justyna Sypniewska, doktorantka Instytutu Psychologii UWr, „Analiza poczucia sensu życia u osób praktykujących medytację Buddyzmu Tybetańskiego w perspektywie koncepcji osobowości C.G. Junga i V. Frankla”

12. Mgr Karolina Wizner-Smołka, psycholog, Instytut Psychologii UWr, „Psychologia głębi a dzieło literackie: inspiracje i perspektywy”

14.00 – 15.30 - Przerwa obiadowa, serwis kawowy

Sesja IV „Zastosowanie psychologii głębi – obszary poszukiwań” Miejsce obrad: Aula Instytutu Psychologii, II piętro Przewodniczący: Prof. dr hab. Elżbieta Więckowska, Prof. dr hab. Czesław Dziekanowski. (Wystąpienia referatowe obejmują 20 minut w tym 5 minut na pytania i odpowiedzi).

15.30 -15.50 - Mgr Joanna Tyczyńska, Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej (PTPA), Dr Krzysztof Tyczyński Klinika Psychiatryczna IPiN Warszawa, PTPA. Ref.: „Ja, jaźń i oś ja-jaźń – jaźń ich obrazy i znaczenie w Indywiduacji”

15.50 – 16.10 - Dr Wojciech Czajkowski, Katedra Psychologii, Akademia Pedagogiczna, Kraków Ref.: „Poszukiwanie wizji i znaków: Psychoterapia i wgląd”

16.10 – 16.30 – Dr Dorota Chmielewska-Łuczak, Instytut Psychologii UWr Wrocław, Mgr Ita Szpulak, Zakład Psychologii AWF Wrocław Ref.: „Dlaczego chcemy robić to, do czego nie zostaliśmy stworzeni? Sporty ekstremalne – poszukiwanie znaczeń”

16.30 – 16.45 – Przerwa, serwis kawowy

16.45 – 17.05 – Mirosław Harciarek, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Ref.: „Obecność archetypu Jaźni w efektach następczych”

17.05 – 17.25 - Dr Janusz Ratajczak, mgr Artur Podhorodecki, Politechnika Wrocławska, Wrocław, Ref.: „Pojęcie świadomości w ujęciu antropologii filozoficznej”

17.25 – 17.45 - Dr Lesław Kulmatycki, Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław Ref.: „Joga nidra – integracyjna podróż wewnętrzna”.

19.00 – uroczysta kolacja

Dzień trzeci: 7 września 2005

Sesja V : „Psychologia głębi wobec zjawisk współczesnego świata” Miejsce obrad: Aula Instytutu Psychologii, II piętro. Przewodniczący Prof. dr hab. Zenomena Płużek, Dr Urszula Tokarska (Wykłady obejmują 30 plus 10 minut na pytania i odpowiedzi, wystąpienia referatowe obejmują 20 minut w tym 5 minut na pytania i odpowiedzi).

.00 - 9.40 – Prof. dr hab. Elżbieta Więckowska, Akademia Medyczna, Wrocław Wykład: „Stres jako wskaźnik zaburzeń rozwoju emocjonalnego - sygnalizacja problemu”

9.40 – 10.00 – Fiona Palmer-Barnes Ph.D., Johanna Davis Ph.D., International Association of Analytical Psychology. Ref. (paper), „A Serach for Meaning and Identity”

10.00 – 10.20 – Dr Wanda Zagórska, Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski. Ref.: „Zachowania quasi mityczne współczesnego homo ludens. Perspektywa psychologiczna.”

10.20 -10.35 – Przerwa, serwis kawowy

10.35 – 10.55 – Prof. Natalia Alekseevna, East Kazakhstan State University, Russia Ref. “Psychological Peculiarities of Protective Mechanism of the State of Mind in Different Ethnical Groups”

10.55 – 11.15 - Dr Andrzej Pankala, Instytut Psychologii, UAM, Ref.: „Psychescapes – tożsamość naszych czasów”

11.15 – 11.35 – Dr Joanna Nawrocka, Instytut Pedagogiki, Pomorska Akademia Pedagogiczna; Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański. Ref.: “The koncept of living nature: halfway through reconceptualization physis and interrupted love for the Word”

11.35 – 11.55 – Dr Mieczysław Cenin, Instytut Psychologii UWr. Ref.: „Psychologia głębi w micie dziejotwórczym Prawii”.

11.55 – 12.10 – Mgr Przemysław Winiecki, Instytut Psychologii UWr. Ref.: „Współczesność w perspektywie Psychologii głębi czy psychologia głębi w perspektywie współczesności”

12.10 – 12.25 - Przerwa, serwis kawowy

12.25 – 13.00 – Głos w dyskusji - prowadząca Prof. dr hab. Zofia Rosińska Zakończenie konferencji.


Search Calendar

Powered by ExtCalendar 2


Szkolenia z Recruit.pl Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową firmy Recruit.pl Czytaj dalej ...