Menu główne
Witamy
Nowiny
Artykuły
Szkolenia
Informacje dodatkowe
Nota prawna
Aktualności
Zamów biuletyn


Kanał RSS
Logowanie

 
Dodaj Wydarzenie
Dodaj Wydarzenie
Widok miesięczy
Widok miesięczy
Widok płaski
Widok płaski
Widok tygodniowy
Widok tygodniowy
Widok dzienny
Widok dzienny
Kategorie
Kategorie
Szukaj
Szukaj

Wydarzenie: 'III Sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej'

Konferencje
Data: Sobota, Marzec 17, 2007 At 08:00
Czas trwania: 2 Dni
Informacje o kontakcie:
Aneta Smolinska
Strona WWW: http://www.ptpb.pl

Z okazji 103 rocznicy urodzin Burrhusa F. Skinnera Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej zaprasza do wzięcia udziału w III Sympozjum Naukowym PTPB, które odbędzie się w dniach 17-18 marca 2007 r. w Krakowie.

W programie Sympozjum znajdują się 33 wydarzenia: wykłady, referaty, warsztaty i dyskusje które poprowadzi 45 przedstawicieli psychologii behawioralnej, reprezentujących wszystkie polskie organizacje behawioralne oraz najważniejsze ośrodki akademickie i terapeutyczne. Po zakończeniu pierwszego dnia Sympozjum (17 marca 2007 r.) odbędzie się bankiet (w cenie opłaty konferencyjnej).

Przewodniczący III Sympozjum Naukowego PTPB: dr Przemysław Bąbel

Komitet Naukowy:
Prof. UJ dr hab. Jerzy Siuta – Przewodniczący
Prof. UW dr hab. Paweł Ostaszewski
dr hab. Krzysztof Krzyżewski
dr Romuald Polczyk
dr Przemysław Bąbel

Komitet Organizacyjny:
mgr Anna Ziółkowska – Przewodnicząca
mgr Aneta Smolińska - Sekretarz
Maciej Michalski

Opłata za udział w Sympozjum wynosi 150 zł (dla członków PTPB: 100 zł). Prosimy o wpłaty na konto PTPB nr 86 1020 2892 0000 5002 0161 6770 najpóźniej do dnia 15 marca 2007 r.

Program sympozjum

SOBOTA, 17 MARCA 2007 R.
Rejestracja uczestników od 9:00
10:00 – 10:15 Inauguracja III Sympozjum Naukowego PTPB
Wykład inauguracyjny
10:15 - 11:00
Paweł Ostaszewski, Uniwersytet Warszawski, Polskie Towarzystwo Analizy Behawioralnej
Dokonywanie wyboru przez zwierzęta i ludzi z perspektywy psychologii behawioralnej
11:00 - 11:15 Dyskusja
Prowadzenie: dr Przemysław Bąbel
Sesja I: Z punktu widzenia behawiorysty
Prowadzenie: prof. Paweł Ostaszewski
11:15 – 11:35
Przemysław Bąbel, Uniwersytet Jagielloński, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej
Edukacja, jak widzi ją behawiorysta
11:35 – 11:55
Anna M. Ziółkowska, Uniwersytet Jagielloński, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej
Osobowość w świetle psychologii behawioralnej
11:55 – 12:15
Elżbieta A. Bajcar, Uniwersytet Rzeszowski, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej
Czy do wyjaśnienia zachowań niemowląt konieczne jest pojęcie pamięć?
12:15 - 12:35
Wojciech Białaszek, Uniwersytet Warszawski, Polskie Towarzystwo Analizy Behawioralnej
Pomiędzy ekonomią i psychologią. Ekonomia behawioralna w ujęciu analizy zachowania
12:35 - 12:45 Dyskusja
12:45 - 13:00 Przerwa
Sesja II: B.F. Skinner
Prowadzenie: dr hab. Krzysztof Krzyżewski
13:00 - 13:20
Jerzy Siuta, Uniwersytet Jagielloński
Nulla dies sine linea
13:20 – 13:40
Ewa Srebro, Uniwersytet Jagielloński, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej
Skinnera spojrzenie na starość
13:40 – 13:50 Dyskusja
13:50 – 14:30 Przerwa obiadowa
Wykład plenarny
14:30 – 15:15
Krzysztof Krzyżewski, Uniwersytet Jagielloński
O bezdyskusyjności pożytków z czytania Skinnera
15:15 - 15:30 Dyskusja
Prowadzenie: dr Romuald Polczyk
Sesja III: Terapia behawioralna
Prowadzenie: mgr Małgorzata Rybicka
15:30 – 15:50
Romuald Polczyk, Uniwersytet Jagielloński
Specyfi czne terapie dla specyfi cznych problemów: prawda czy mit?
15:50 – 16:10
Jacek Kozłowski, Uniwersytet Gdański, Polskie Towarzystwo Analizy Behawioralnej
Operacje motywujące w teorii i praktyce terapeutycznej
16:10 – 16:30
Justyna Sikorska-Grygiel, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Rola eksperymentów behawioralnych w terapii poznawczo-behawioralnej fobii społecznej
16:30 – 16:50
Agnieszka Karpiel, Instytut Zdrowia Człowieka w Warszawie
Systematyczna desensytyzacja w profi laktyce i rehabilitacji psychologicznej
16:50 – 17:10
Anna Rejek, Centrum Wczesnej Interwencji Krok po kroku
Terapia logopedyczna w terapii behawioralnej
17:10 - 17:20 Dyskusja
17:20 – 17:30 Przerwa
Dyskusja panelowa
17:30 - 19:00 Dziś i jutro polskich organizacji behawioralnych
Uczestnicy:
Przemysław Bąbel – prezes Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej
Kornela Grzegorczyk-Dłuciak – prezes Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej
Agnieszka Haremska – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem proFUTURO
Jacek Kozłowski – członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Analizy Behawioralnej
Małgorzata Rybicka – prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym
Prowadzenie: mgr Agata Broś
19:00 Bankiet
NIEDZIELA, 18 MARCA 2007 R.
Warsztaty
9:00 – 12:00
Monika Zielińska, Dagna Zachorowska, Aneta Bagińska, Uniwersytet Gdański, Szkoła Wyższa
Psychologii Społecznej – Wydział Zamiejscowy w Sopocie, Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń
Rozwojowych
Programy pracy z wysokofunkcjonującymi dziećmi z autyzmem
9:00 – 11:00
Agata Broś, Uniwersytet Jagielloński, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej
Behawioralne metody selekcji i oceny pracowników
Sesja IV: Terapia behawioralna dzieci z autyzmem
Prowadzenie: dr Jacek Kozłowski
9:00 – 9:20
Anna Budzińska, Marta Wójcik, Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka
Rozwijanie zachowań społecznych dzieci z autyzmem
9:20 – 9:40
Ewa Kuliga-Musioł, Kornela Grzegorczyk-Dłuciak, Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
Porozmawiajmy o rodzicach
9:40 – 10:00
Iwona Ruta-Sominka, Joanna Jaworska, Joanna Gajewska, Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka
Uczenie incydentalne w terapii dzieci z autyzmem
10:00 – 10:20
Marzena Żmuda-Trzebiatowska, Dariusz Masternak, Magdalena Sikora, Aleksandra Szakiewicz,
Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku
Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży z autyzmem
10:20 - 10:30 Dyskusja
10:30 - 10:40 Przerwa
Sesja V: Z praktyki polskich ośrodków terapii behawioralnej
Prowadzenie: mgr Kornela Grzegorczyk-Dłuciak
10:40 – 11:00
Anna Lubomirska, Ewa Włodarska, Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka
Prezentacja terapii prowadzonej w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka - studium
indywidualnego przypadku
11:00 – 11:20
Marta Pałys, Akademia Świętokrzyska, Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Terapeutyczno
– Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Kielcach
Zabawa jako jedna z form aktywności dzieci z autyzmem – studium indywidualnych przypadków z
Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Terapeutyczno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z
Autyzmem w Kielcach
11:20 – 11:40
Beata Blok, Zofi a Brzeska, Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży z
Autyzmem w Gdańsku
Inicjowanie i rozwijanie umiejętności interakcji przez osoby z autyzmem
11.40 – 12.00
Agnieszka Aksamit-Ramotowska, Monika Suchowierska, Centrum Wczesnej Interwencji Krok po
Kroku, Polskie Towarzystwo Analizy Behawioralnej
Redukcja zachowań zakłócających naukę u sześcioletniej dziewczynki z autyzmem z zastosowaniem
procedur zróżnicowanego wzmacniania
12.00 – 12.10 Dyskusja
12:10 – 12:20 Przerwa
Sesja VI: Zachowania werbalne
Prowadzenie: prof. Maria Kielar-Turska
12:20 – 12:40
Monika Suchowierska, Centrum Wczesnej Interwencji Krok po Kroku, Szkoła Wyższa Psychologii
Społecznej, Polskie Towarzystwo Analizy Behawioralnej
Zachowania werbalne: Perspektywa Skinnera
12:40 – 13:00
Rafał Kawa, Centrum Wczesnej Interwencji Krok po Kroku, Uniwersytet Warszawski, Polskie
Towarzystwo Analizy Behawioralnej
Zachowania werbalne: Perspektywa Chomsky’ego
13:00 – 13:10 Dyskusja
13:10 – 14:00 Przerwa obiadowa
Sesja VII: Behawioralne metody kształtowania zachowań dzieci
Prowadzenie: dr Monika Suchowierska
14:00-14:20 Monika Zielińska, Uniwersytet Gdański
Redukowanie zachowań niepożądanych u dzieci w wieku szkolnym
14:20-14:40 Agata Orzeł-Żukowska, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Krakowie
„Od kija do marchewki” – skuteczne modyfi kacje behawioralne w pracy z pacjentem dziecięcym
14:40 – 14:50 Dyskusja
14:50 – 15:00 Przerwa
Sesja VIII : W poszukiwaniu granic psychologii behawioralnej
Prowadzenie: mgr Anna M. Ziółkowska
15:00 – 15:20
Przemysław Koberda, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej
Zbieżne spojrzenie na rozwój człowieka psychologii integralnej i behawioralnej
15:20 – 15:40
Łukasz Paw, Uniwersytet Jagielloński
Uczenie bez świadomości: wzmacnianie trudnych do zwerbalizowania cech sytuacji bodźcowej
15:40 – 16:00
Karolina Lelakowska, Uniwersytet Wrocławski
Podejście behawioralne w leczeniu dysfunkcji seksualnych
16:00 – 16:20
Natalia Wojtal, Uniwersytet Jagielloński
Badania różnic indywidualnych u zwierząt
16:20 – 16:40
Michał Dębek, Uniwersytet Wrocławski
Szczury a ludzie. Bagna behawioralne jako potencjalny problem współczesnych przestrzeni
zurbanizowanych
16:40 – 16:50 Dyskusja
16:50 – 17:00 Zakończenie III Sympozjum Naukowego PTPB[B]


Search Calendar

Powered by ExtCalendar 2


Szkolenia z Recruit.pl Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową firmy Recruit.pl Czytaj dalej ...