Menu główne
Witamy
Nowiny
Artykuły
Szkolenia
Informacje dodatkowe
Nota prawna
Aktualności
Zamów biuletyn


Kanał RSS
Logowanie

 
Dodaj Wydarzenie
Dodaj Wydarzenie
Widok miesięczy
Widok miesięczy
Widok płaski
Widok płaski
Widok tygodniowy
Widok tygodniowy
Widok dzienny
Widok dzienny
Kategorie
Kategorie
Szukaj
Szukaj

Wydarzenie: '"Przyszłość - Teraźniejszość - Przyszłość" - Konferencja Jubileuszowa'

Konferencje
Data: Poniedziałek, Grudzień 05, 2005 At 09:15
Czas trwania: Cały dzień

W bieżącym roku przypada 30-lecie istnienia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Z tej okazji w dniach 5–6 grudnia 2005 odbędzie się Jubileuszowa Konferencja Naukowa w Gdańsku pod tytułem: Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. Organizatorami konferencji są Instytut Psychologii oraz Koło Nauk Psychologicznych Anima we współpracy z Międzyuczelnianym Kołem Naukowym Psychologii Sądowej i Penitencjarnej Studentów Uniwersytetu Gdańskiego Penitentia.

Celem konferencji jest przedstawienie najważniejszych zagadnień naukowych, którymi zajmują się nasi pracownicy i studenci (m.in. deformacje w spostrzeganiu ludzi, psychologia i prawo, osobowość a działanie, kobiecość i męskość, specyficzne trudności w uczeniu się) promowanie naszych dokonań w środowisku polskich psychologów oraz wymiana naukowa z pracownikami i studentami innych uczelni. W ramach realizacji tych zamierzeń, podczas konferencji w dniach 5-6 grudnia odbędą się wykłady plenarne, sympozja tematyczne oraz sesje plakatowe, natomiast 7 grudnia warsztaty. Wezmą w nich udział przede wszystkim osoby związane z gdańską psychologią, czyli nasi pracownicy i studenci, jak również wybitni naukowcy z innych ośrodków akademickich całej Polski i z zagranicy. Konferencja ma charakter otwarty, a do wzięcia udziału w niej zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych. Przewodniczącą Komitetu Naukowego konferencji jest prof. dr hab. Marta Bogdanowicz, a Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objął Rektor Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Andrzeja Ceynowa, prof. UG, Wojewoda Pomorski oraz Prezydenci Miasta Gdańska, Gdyni i Sopotu. Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się równiez na stronie internetowej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego http://psychologia.univ.gda.pl oraz na stronie Koła Nauk Psychologicznych ANIMA http://knpanima.org.


Ramowy program konferencji


5. 12. 2005 poniedziałek

9.15 – 10.00 otwarcie konferencji


WYKŁADY PLENARNE (aula WPiA)

10.00 – 10.30 prof. dr hab. Jan Strelau

10.30 – 11.00 prof. dr hab. Kazimierz Obuchowski

11.00 – 11.30 prof. dr hab. Jerzy Brzeziński


11.30 – 11.45 przerwa

11.45 – 12.15 sesja plakatowa 1 (hol WPiA)


WYKŁADY PLENARNE (aula WPiA)

12.15 – 12.45 prof. dr hab. Maria Straś-Romanowska

12.45 – 13.15 prof. dr hab. Maria Lewicka

13.15 – 13.45 prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski

13.45 – 14.15 prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska

14.15 – 15.15 przerwa obiadowa15.15 – 18.30 sympozja/sympozjum Koła Naukowego
ANIMA „Młody Naukowiec Roku 2005”
sympozjum 1 (WPiA s. 1033)
prof. dr hab. Hanna Brycz sympozjum 2 (WPiA s. 4056)
prof. dr hab. Gabriela Chojnacka-Szawłowska
Deformacje w spostrzeganiu ludzi Psychologiczne aspekty chorób nowotworowych
sympozjum 3 - cz. 1 (WPiA s.1039)
dr Beata Pastwa–Wojciechowska
prof. dr hab. Mieczysław Ciosek sympozjum 4 od 15.45 (WFH s. 037)
dr Ryszard Makarowski
Psychologia i prawo: możliwości – perspektywy – wyzwania Psychologia w sporcie
sympozjum 5 (WPiA s. 2042)
prof. dr hab. Teresa Rostowska sympozjum 6 (WPiA s. 3065 )
prof. dr hab. Mieczysław Plopa
Rodzina a jakość życia
jej członków Rozwój człowieka
z perspektywy XXI wieku
sympozjum 7 (WMFI aula 3)
dr Eufrozyna Gruszecka sympozjum 8 (rektorat s. senacka)
dr Mariola Bidzan
Społeczne rozumienie świata: uwarunkowania i konsekwencje Psychologiczne aspekty w położnictwie i ginekologii
sympozjum Koła Naukowego ANIMA – od godz. 16.00 (WMFI aula 1)
„Młody Naukowiec Roku 2005”


20.00 koncert: Muzyka pomiędzy Polską i Francją
- grają Olo Walicki i Cezary Paciorek
(hotel „Rzemieślnik” ul. Piastowska 206)

20.30 bankiet (hotel „Rzemieślnik” ul. Piastowska 206)
6. 12. 2005 wtorek

WYKŁADY PLENARNE (aula WPiA):

9.00 – 9.30 prof. dr hab. Bogdan Wojciszke

9.30 – 10.00 prof. dr hab. Alina Kolańczyk

10.00 – 10.30 prof. dr hab. Krystyna Drat-Ruszczak

10.30 – 11.00 prof. dr hab. Adam Biela


11.00 – 11.15 przerwa

11.15 – 11.45 sesja plakatowa 2 (hol WPiA)


WYKŁADY PLENARNE (aula WPiA)

11.45 – 12.15 prof. dr hab. Mieczysław Plopa

12.15 – 12.45 prof. dr hab. Roman Ossowski

12.45 – 13.15 prof. dr hab. Anna Grabowska

13.15 – 13.45 prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis

13.45 – 14.15 prof. dr hab. Marta Bogdanowicz


14.15 – 15.15 przerwa obiadowa15.15 – 19.00 sympozja/warsztaty studenckie (1)
Koła Naukowego ANIMA
sympozjum 1 (WFH s. 037 )
prof. dr hab. Hanna Jaklewicz sympozjum 2 (WMFI s. 130)
dr Aneta Chybicka
Między psychologia a medycyną Między patriarchatem a feminizmem - kobieta w kulturze
sympozjum 3 (WMFI aula 2 )
dr Romana Kadzikowska-Wrzosek,
dr Magdalena Błażek sympozjum 4 (WPiA s. 3064 )
dr Roman Konarski
Osobowość a działanie Najnowsze nurty w metodologii badań psychologicznych
sympozjum 5 - cz. 2 (WPiA s.1039)
dr Beata Pastwa-Wojciechowska,
prof. dr hab. Mieczysław Ciosek sympozjum 6 od 16.00 (WMFI s. 101)
dr Wiesław Baryła
Psychologia i prawo: możliwości – perspektywy – wyzwania Psychologia społeczna: zrozumieć siebie i innych
sympozjum 7 (WPiA s. 2042)
prof. dr hab. Jan Rostowski sympozjum 8 (WPiA s. 3065)
prof. dr hab. Marta Bogdanowicz
Psychologiczne aspekty przywództwa w organizacjach Specyficzne trudności w uczeniu się – aktualny stan wiedzy i praktyki


19.00 Zamknięcie konferencji i wręczenie nagród dla zwycięzców konkursu "Młody Naukowiec Roku – 2005”
(aula WPiA)

20.30 MECZ PIŁKI NOŻNEJ: studenci kontra pracownicy
sala XII AWFiS, ul. Wiejska 1, Gdańsk-Oliwa

7. 12. 2005 środa Sesje studenckie

9.00 warsztaty studenckie (2) Koła Naukowego ANIMA
(Instytut Psychologii UG, Gdańsk – Oliwa ul. Pomorska 68)
20.00 wieczór z dobrym filmem psychologicznym


Szczegółowy program konferencji
Wykłady plenarne
5. 12. 2005 poniedziałek

10.00 – 10.30
prof. dr hab. Jan Strelau (SWPS):
Człowiek w sytuacji kataklizmu - badania oparte na paradygmacie różnic indywidualnych
10.30 – 11.00
prof. dr hab. Kazimierz Obuchowski (UAM):
Rewolucja przedmiotów i osobowość
11.00 - 11.30
prof. dr hab. Jerzy Brzeziński (UAM):
Pochwała psychometrii
12.15 – 12.45
prof. dr hab. Maria Straś-Romanowska (UWr):
Szanse i zagrożenia rozwoju człowieka we współczesnym świecie
12.45 – 13.15
prof. dr hab. Maria Lewicka (UW)
„Oni” czyli mechanizmy postaw roszczeniowych Polaków
13.15 – 13.45
prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski (SWPS):
Wyobraźnia i motywacja
13.45 – 14.15
prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska (UAM):
Badania nad efektywnością w psychoterapii6. 12. 2005 wtorek

9.00 – 9.30
prof. dr hab. Bogdan Wojciszke (PAN, SWPS):
Twój sukces jest moją porażką: Wiara w życie jako gra o sumie zerowej
9.30 – 10.00
prof. dr hab. Alina Kolańczyk (SWPS):
Nieuświadamiane mechanizmy kontroli
10.00 – 10.30
prof. dr hab. Krystyna Drat-Ruszczak (SWPS):
Przywiązanie i samotność we współczesnych zaburzeniach osobowości
10.30 – 11.00
prof. dr hab. Adam Biela (KUL):
Fenomen jedności: zgromadzenia agoralne jako nowe zjawiska globalne, związane z reakcjami ludzi na świecie, po śmierci Jana Pawła II
11.45 - 12.15
prof. dr hab. Mieczysław Plopa (UG):
Rodzina XXI wieku: perspektywy badań
12.15 – 12.45
prof. dr hab. Roman Ossowski (UKW):
Człowiek niepełnosprawny w rodzinie - dylematy rozwoju
i wsparcia
12.45 – 13.15
prof. dr hab. Anna Grabowska (IBD PAN, UJ):
Czy leworęczni i praworęczni mają takie same mózgi?
13.15 – 13.45
prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis (UMCS):
Świadomość językowa a komunikowanie się za pomocą pisma
13.45 – 14.15
prof. dr hab. Marta Bogdanowicz (UG):
Prawa uczniów z dysleksją w Europie – rezultaty badań kwestionariuszem Europejskiego Towarzystwa Dysleksji

Sympozja

5. 12. 2005 poniedziałek

1. Deformacje w spostrzeganiu ludzi
Prowadzący: prof. dr hab. Hanna Brycz

1. prof. dr hab. Dariusz Doliński (SWPS): Kiedy rozkazywać kobiecie, kiedy prosić mężczyznę?
2. prof. dr hab. Andrzej Szmajke (UWr): Kulturowe odrębności społecznego funkcjonowania Polaków
3. prof. dr hab. Urszula Jakubowska (PAN): Zmiana uprzedzeń antysemickich: strategie zainspirowane teorią symbolizmu politycznego
4. dr Anna Zawadzka (UG): Lęk przed śmiercią, materializmem i zachowania nabywcze ludzi
5. dr Krystyna Adamska (UG): Jak zaburzać komunikację
w organizacji „czytania w myślach”
6. dr Sylwiusz Retowski (SWPS): Postrzeganie własnej odpowiedzialności a radzenie sobie z długotrwałym bezrobociem
7. prof. dr hab. Hanna Brycz (UG): Tendencyjność spostrzegania społecznego

2. Psychologiczne aspekty chorób nowotworowych
Prowadzący: prof. dr hab. Gabriela Chojnacka-Szawłowska

1. prof. dr hab. Gabriela Szawłowska (UG): Ocena zagrożenia chorobą nowotworową przez palących i niepalących
2. prof. dr hab. Mikołaj Majkowicz (AMG): Doświadczenie choroby nowotworowej a poczucie sensu życia
3. prof. dr hab. Zygfryd Juczyński (UŁ): Dylematy informowania pacjenta o nieuleczalnej chorobie
4. prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik (UŁ): Czy osobowość sprzyja etiopatogenezie chorób? Nowe kierunki badań – Osobowość typu D
5. prof. dr hab. de Walden-Gałuszko (AMG): Rola psychoonkologii we współczesnej medycynie
6. mgr Joanna Kozaka (UG): Dynamika jakości życia na różnych etapach leczenia choroby nowotworowej

3. Psychologia i prawo: możliwości – perspektywy – wyzwania - część 1
Prowadzący: dr Beata Pastwa-Wojciechowska,
prof. dr hab. Mieczysław Ciosek
1. prof. dr hab. Maria Beisert (UAM): Pomoc psychologiczna
w dziedzinie seksuologii
2. prof. dr hab. Krzysztof Gierowski (Collegium Medicum UJ): Kompleksowa ekspertyza psychiatryczno – psychologiczna
a stan zdrowia psychicznego sprawcy czynu zabronionego
3. prof. Laurent Montet (Criminal Science Institute, Francja): From profile of victim to profile of criminal: analysis of criminal case
4. prof. dr hab. Ryszard Pawłowski (AMG): Współczesna genetyka sądowa
5. prof. dr hab. Jan M. Stanik (UŚ): Związki między psychologią a prawem
6. prof. dr hab. Henryk Machel (UG): Idea resocjalizacji
w polskim systemie penitencjarnym
8. dr Beata Pastwa-Wojciechowska (UG): Wykorzystanie współczesnej konceptualizacji pojęcia psychopatycznego sprawcy przestępstw na tle seksualnym w opiniowaniu sądowo-psychologicznym


4. Psychologia w sporcie
Prowadzący: dr Ryszard Makarowski
1. prof. dr hab. Tadeusz Rychta (AWF Warszawa): Psychologia sportu: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
2. prof. dr hab. Jacek Gracz (AWF Poznań): O poszukiwaniu pożądanych właściwości psychicznych sportowca wyczynowego raz jeszcze
3. prof. dr hab. Wojciech Przybylski (AWFiS Gdańsk): Czynniki determinujące efektywność gry w piłkę nożną
4. prof. dr hab. Janusz Czerwiński (AWFiS Gdańsk): Inwencja twórcza podstawą taktyki w zespołowych grach sportowych
5. prof. dr hab. Tadeusz Huciński (AWFiS Gdańsk): Aspekty podejmowania decyzji w grach zespołowych
6. dr Ryszard Makarowski (UG) i Piotr Makarowski (AWFiS Gdańsk): Wykorzystanie metod statystycznych w planowaniu eksperymentu w psychologii na przykładzie szybownictwa
7. dr Jan Blecharz (AWF Kraków): Psychologia we współczesnym sporcie - punkt wyjścia i możliwości rozwoju
8. prof. dr hab. Monika Guszkowska (AWF Warszawa): Młodzież w sporcie – uwarunkowania osobowościowe
9. prof. dr hab. Marcin Krawczyński, dr Mariusz Lipowski (AWFiS Gdańsk): Aktywność fizyczna a samoocena własnego ciała u kobiet w różnym wieku
10. dr Mariusz Lipowski (AWFiS Gdańsk), dr Małgorzata Lipowska (UG): Nasilenie narcyzmu u zawodników sportów indywidualnych, sportów walki i zespołowych gier sportowych
11. mgr Dagmara Budnik (UG): Osobowość karateki
a perspektywa czasowa
12. mgr Milena Lachowicz (AWFiS) Gdańsk): Poczucie kontroli, a zmiany w sferze psychicznej zawodników gimnastyki
13. dr Jan Supiński (AWF Wrocław): Diagnoza psychologiczna w sporcie wysokokwalifikowanym
5. Rodzina a jakość życia jej członków
Prowadzący: prof. dr hab. Teresa Rostowska
Część I
1. prof. dr hab. Teresa Rostowska (UG): Psychologiczne determinanty jakości życia rodzinnego
2. prof. dr hab. Barbara Harwas-Napierała (UAM): Komunikacja wewnątrzrodzinna, a jakość życia
3. prof. dr hab. Stanisława Steuden (KUL): Jakość życia u ludzi starszych
4. dr Dorota Kornas-Biela (KUL): Rodzina wobec wyzwań diagnostyki prenatalnej
5. dr Katarzyna Skrzypińska (UG): Osobowość a wiara
w sprawiedliwy świat i człowieka w kontekście jakości życia
Część II
6. prof. dr hab. Teresa Rostowska, prof. dr hab. Krystian Żołyński (UM Łódź), mgr Dorota Kossak (UM Łódź): Strategie radzenia sobie ze stresem u osób z tetraplegią
i paraplegią pourazową
7. mgr Aleksandra Lewandowska-Walter (UG): Psychospołeczne uwarunkowania adaptacji dzieci do życia
w rodzinie zrekonstruowanej
8. dr Grażyna Poraj (UŁ): Rodzina jako środowisko stymulujące agresywne zachowania dzieci na różnych etapach rozwoju
9. dr Maria Kaźmierczak (UG): Empatia w związkach małżeńskich
10. dr Iwona Janicka (UŁ): Zależność od partnera w związkach niemałżeńskich
11. dr Aleksandra Nowakowska (UG): Jakość życia
w związkach marynarskich


6. Rozwój człowieka z perspektywy XXI wieku
Prowadzący: prof. dr hab. Mieczysław Plopa
1. prof. dr hab. Anna Brzezińska (UAM, SWPS): Siła więzi czyli o nowej roli kontaktów międzypokoleniowych w okresie transformacji kulturowej
2. prof. dr hab. Adam Niemczyński (UJ): Krakowskie studia longitudinalne nad rozwojem człowieka dorosłego
3. prof. dr hab. Janusz Trempała (UKW): Spór o rolę środowiska w rozwoju człowieka: badania genetyczno-rozwojowe
4. dr Henryk Olszewski (UG): Psychologia wobec starzenia się
i starości
5. dr Małgorzata Lipowska (UG), dr Mariusz Lipowski (AWFiS Gdańsk): Kreowanie wizerunku ciała przez młodzież
6. mgr Piotr Połomski (UG): Psychologia jedynactwa
z perspektywy XXI wieku
7. mgr Paulina Petrus (UG): Wartość różnorodności - obcojęzyczna szkoła a czytanie w języku ojczystym


7. Społeczne rozumienie świata: uwarunkowania
i konsekwencje
Prowadzący: dr Eufrozyna Gruszecka
1. prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska (PAN, SWPS): Przekonania a zadowolenie z życia
2. dr Kinga Lachowicz-Tabaczek (UWr): Czy potoczne koncepcje to "emocje umysłu”?
3. prof. dr hab. Jerzy Trzebiński (SWPS, ISS): Dlaczego słysząc historię chętniej pomagamy?
4. mgr Michał Jaśkiewicz (UG): Dążenie do utrzymania stabilnej reprezentacji świata w obliczu zagrożenia granic Ja
5. dr Marek Suchar (IPK): Kariera zawodowa - spostrzeganie celów, instrumentów i kosztów sukcesu w życiu zawodowym
6. dr Eufrozyna Gruszecka (UG): Otrzymanie pomocy
a wdzięczność i stosunek do ludzi


8. Psychologiczne aspekty w położnictwie i ginekologii
Prowadzący: dr Mariola Bidzan
1. prof. dr hab. med. Jerzy Mielnik (AMG): Czy potrzebujemy psychologów na oddziałach ginekologicznych i położniczych? – spojrzenie profesora medycyny
2. dr Dorota Kornas-Biela (KUL): Psychodynamiczne podejście do wybranych problemów prokreacyjnych (sztuczne zapłodnienie, adopcja okołoporodowa)
3. dr Zofia Pankrac (AMG): Przebieg ciąży u młodocianych
w świetle badań własnych
4. dr Mariola Bidzan (UG) Trudna prokreacja: Czy łatwiej być nastolatką w ciąży czy dojrzałą kobietą z problemem niepłodności
5. mgr Katarzyna Krysztop (Invicta): Psychologiczne potrzeby pacjentek leczonych z powodu utrudnionej prokreacji metodą zapłodnienia in vitro
6. dr Eleonora Bielawska-Batorowicz (UŁ): Psychologiczne uwarunkowania intensywności objawów menopauzalnych
7. dr Jerzy Smutek (AMG), dr Mariola Bidzan (UG), mgr Edyta Łapkiewicz (UG), mgr Daria Biechowska (UG), lek. med. Magdalena Grzybowska (Szpital Wojewódzki w Gdańsku): Funkcjonowanie poznawcze pacjentek z nietrzymaniem moczu na tle neurologicznym
8. Lek. med. Magdalena Grzybowska (Szpital Wojewódzki
w Gdańsku): Nietrzymanie moczu w ujęciu klinicznym
9. mgr Daria Biechowska (UG): Nietrzymanie moczu
w aspekcie neuropsychologicznym
10. dr Mariola Bidzan (UG): Cechy osobowościowe a wybór strategii radzenia sobie z nie trzymaniem moczu


6. 12. 2005 wtorek
1. Między psychologią a medycyną
Prowadzący: prof. dr hab. Hanna Jaklewicz
1. prof. dr hab. Hanna Jaklewicz (UG): Słowo wstępne
2. prof. dr hab. Waldemar Tłokiński (Ateneum, Gdańsk): Między psychologią a medycyną
3. dr Marcin Szulc (UG): Dynamika planów życiowych
w procesie psychoterapii osób uzależnionych od substancji
psychoaktywnych
4. prof. dr hab. B. Borys (AMG): Psychotraumatologia – krótki rys historyczny i aktualne zastosowania
5. mgr Barbara Tokarska (UŁ): Otworzyć serce - terapia osób uzależnionych
6. mgr Michał Harciarek (UG): Funkcjonowanie poznawcze osób z przewlekłą niewydolnością nerek
7. mgr Juliusz Lackorzyński, prof. dr hab. Krzysztof Jodzio (UG): Wykorzystanie techniki przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej TCD w badaniach mózgowych mechanizmów wybranych funkcji poznawczych


2. Między patriarchatem a feminizmem - kobieta w kulturze
Prowadzący: dr Aneta Chybicka
1. prof. Susan Pears (School of Applied Social Sciences, West Virginia University, USA) Women, Global Migration, and Human Rights: Toward a Policy of Inter-locality
2. prof. Christian D. Jacobs (University of Pretoria, RPA): Strategies to empower South African women to create their own future
3. prof. dr hab. Paweł Boski (SWPS) Polska Feministyczna na tle innych kultur
4. dr Aneta Chybicka (UG): Męskość i kobiecość w tradycji polskiej na tle innych kultur
5. dr Maria Kaźmierczak, mgr Natasza Kosakowska (UG): Oczekiwania Polek wobec mężczyzn – Mars i Wenus
w opozycji?
6. mgr Natasza Kosakowska (UG): Postrzeganie kobiet
i mężczyzn w tradycyjnych i nietradycyjnych rolach
rodzajowych – Mars i Wenus w koniunkcji
3. Osobowość a działanie
Prowadzący: dr Romana Kadzikowska-Wrzosek,
dr Magdalena Błażek
1. mgr Joanna Szeliga-Lewińska, prof. dr hab. Mikołaj Majkowicz (AMG): Funkcjonowanie poznawcze w depresji
2. prof. dr hab. Piotr Oleś (KUL), dr Wacław Bąk (KUL): Koncepcja trzech planów organizacji Ja
3. prof. dr hab. Jerzy Trzebiński (SWPS, ISS): Nadzieja, strata
i rozwój
4. dr Roman Cieślak (SWPS): Kiedy wsparcie społeczne pomaga? Rola osobowości i sytuacji
5. dr Romana Kadzikowska-Wrzosek (UG): Mechanizmy zaangażowania w działanie a przystosowanie do sytuacji nowej
6. dr Magdalena Błażek (UG): Regulacyjna funkcja klarowności Ja w procesie dekonstrukcji Ja
4. Najnowsze nurty w metodologii badań psychologicznych
Prowadzący: dr Roman Konarski
1. prof. dr hab. Bolesław Niemierko (UG): Wartość dodana osiągnięć ucznia i szkoły. Czy edumetria wraca na łono psychologii?
2. prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek (UG): Porównywanie nieporównywalnego. Podejście jakościowe
w międzynarodowych badaniach porównawczych.
3. dr Roman Konarski (UG): Trzy statystyczne modele analizy predyktorów zmiany
5. Psychologia i prawo: możliwości – perspektywy – wyzwania - część 2
Prowadzący: dr Beata Pastwa-Wojciechowska,
prof. dr hab. Mieczysław Ciosek
1. prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz (UW): Prawo bez autorytetu – prawo pozbawione sumienia a wykluczenie społeczne jednostek
2. prof. dr hab. Jarosław Warylewski (UG): Zaburzenia psychiczne jako determinanty odpowiedzialności karnej sensu largo
3. sędzia Włodzimierz Brazewicz (Sąd Okręgowy, Gdańsk): Znaczenie opinii psychiatrycznej i psychologicznej
w rozpoznawaniu spraw karnych o przestępstwa seksualne
na przykładzie spraw rozpoznawanych w Sądzie Okręgowym
w Gdańsku
4. adwokat Marek Karczmarzyk (Okręgowa Rada Adwokacka, Gdańsk): Sytuacja dziecka pokrzywdzonego w procesie karnym – kilka uwag z perspektywy adwokata
5. dr Franciszek Makurat (UG): Znaczenie sportu
w resocjalizacji
6. dr Katarzyna Bojarska (UG): Osoby homo- i biseksualne wobec heteroseksizmu i homofobii. Sytuacje opresji jako wyznaczniki powtarzalnych wzorców reakcji obronnych


6. Psychologia społeczna: zrozumieć siebie i innych
Prowadzący: dr Wiesław Baryła
1. prof. dr hab. Bogdan Wojciszke (PAN): Wyznaczniki postaw wobec siebie i innych
2. dr Róża Bazińska (UG): Kiedy promowanie siebie jest skuteczne? Sympatia i ocena cudzych kompetencji
w zależności od własnej samooceny
3. dr Ryszard Pieńkowski (PBS w Sopocie): Badania opinii publicznej w służbie demokracji
4. dr Aleksandra Szymków-Sudziarska (SWPS), mgr Michał Parzuchowski (UG): Inteligentna mimikra czyli jak naśladowanie zmienia rozumienie i pamięć
6. dr Wiesław Baryła (UG): Ruminacja w trójkącie samoocen: wpływ myślenia o własnej wysokiej moralności i sprawności na ruminację oraz samoocenę ogólną
7. Psychologiczne aspekty przywództwa w organizacjach
Prowadzący: prof. dr hab. Jan Rostowski

1. prof. dr hab. Jan Rostowski (UG): Psychologiczne podejścia ujmowania przywództwa
2. prof. dr hab. Adam Biela (KUL): Wymiary przywództwa według ergonomicznej koncepcji Wojciecha Jastrzębowskiego
3. dr Hanna Bednarek (UŁ): Budowanie wizerunku publicznego
4. dr Agnieszka Lipińska (UŁ): Dyrektywność w świetle koncepcji temperamentalno - osobowościowej
5. dr Beata Popielarska (UG), mgr Dorota Godlewska-Werner (UG): Spostrzeganie kultury i stylu przywództwa w organizacjach ukierunkowanych na obsługę klienta
i świadczenie pomocy klientowi
6. mgr Zdzisław Nieckarz (UG): Metody motywowania stosowane przez liderów organizacji
7. dr Aleksandra Nowakowska (UG) Style kierowania oraz poziom wybranych kompetencji menedżerskich wśród kadry zarządzającej firm sektora prywatnego i państwowego
8. dr Mariola Wolan-Nowakowska (APS) Osobowościowe uwarunkowania postawy pracowników wobec zmian przedsiębiorców
9. dr Marek Suchar (IPK): Analiza aktywności zawodowej ludzi przy użyciu pojęcia kariery zawodowej
8. Specyficzne trudności w uczeniu się – aktualny stan wiedzy i praktyki
Sympozjum z okazji XV-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Dysleksji przy Instytucie Psychologii UG
Prowadzący: prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz
1. dr Urszula Oszwa (UMCS): Od agnozji liter i cyfr do dyskalkulii rozwojowej. Neuropsychologia zaburzeń liczenia wczoraj, dziś, jutro
2. dr Krystyna Sochacka (UB): Znaczenie płci w procesie nauki czytania
3. dr Izabela Pietras (UMCS): Młodzież z dysortografią. Próba typologii
4. dr Irena Sorokosz (PWSZ): Strategie radzenia sobie ze stresem szkolnym uczniów z dysleksją
5. dr Dorota Kalka (UG): Przyszłość w oczach młodzieży – jak
i co planują adolescenci z nadpobudliwością
psychoruchową, dysleksją oraz młodzież uzależniona
6. dr Aneta Borkowska (UMCS): Oblicza zachowań impulsywnych w zespole ADHD
Dyskusja okrągłego stołu
prowadzący: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz
Czterdzieści lat diagnozowania dysleksji, trzydzieści lat terapii pedagogicznej, piętnaście lat Polskiego Towarzystwa Dysleksji i co dalej?
Warsztaty studenckie

6. 12. 2005 wtorek

16:30-19:30 (WPiA sala 4021)
Maja Augustynek (KNP Anima) Właściwy człowiek na właściwym miejscu, czyli wstęp do rekrutacji

16:00-19:00 (WPiA sala3050)
Anna Maria Herra (RAZEM) Alicja w krainie czarów, czyli praca psychologa w szkole podstawowej

17:00-20:00 (WPiA sala 4037)
Małgorzata Tobiszewska (Instytut Rozwoju Kadr & Szkoła Pamięci Wojakowskich) Tajemnice efektywnej nauki

7. 12. 2005 środa

9.00-12.00 (IP sala 106)
Katarzyna Domańska (Ośrodek Terapii i Rozwoju Osobowości)
Hellinger a NLP

9.00-12.00 (IP sala 14)
Małgorzata Tobiszewska (Instytut Rozwoju Kadr & Szkoła Pamięci Wojakowskich) Tajemnice efektywnej nauki

9.00-12.00 (IP sala 101)
Paweł Brzeziński (RAZEM) Po drugiej stronie świadomości - elementy hipnozy Ericksonowskiej

9.00-12.00 (IP sala 111)
Patrycja Krajewska (SELF) Czym jest psychoterapia? Jak zostać psychoterapeutą?

13.00-16.00 (IP sala 106)
Patrycja Krajewska, Karina Kuczmarska (SELF) Dlaczego wypalenie zawodowe staje się chorobą współczesności?


Search Calendar

Powered by ExtCalendar 2


Szkolenia z Recruit.pl Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową firmy Recruit.pl Czytaj dalej ...