Menu główne
Witamy
Nowiny
Artykuły
Szkolenia
Informacje dodatkowe
Nota prawna
Aktualności
Zamów biuletyn


Kanał RSS
Logowanie

 
Dodaj Wydarzenie
Dodaj Wydarzenie
Widok miesięczy
Widok miesięczy
Widok płaski
Widok płaski
Widok tygodniowy
Widok tygodniowy
Widok dzienny
Widok dzienny
Kategorie
Kategorie
Szukaj
Szukaj

Wydarzenie: 'IV Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna-Ustroń 2007 Przez Języki Obce Do Sukcesu'

Konferencje
Data: Piątek, Kwiecień 20, 2007 At 08:00
Czas trwania: 3 Dni
Informacje o kontakcie:
Informacjie o Konferencji udzielają organizatorzy: bozena.stefanowicz@polsl.pl tel. (32) 237 29 47 alina.smolen@polsl.pl tel. (32) 237 29 28 beata.kurzawinska@polsl.pl tel. (32) 237 29 82
Email:

TEMATYKA


W ramach tematu przewodniego „Przez języki obce do sukcesu” chcemy zaproponować następujące bloki tematyczne:

1. Nowoczesne i tradycyjne metody wspomagania procesu dydaktycznego. Media w nauczaniu – fakty i mity.

Zastosowanie multimediów w nauczaniu języków obcych poprzez efektywne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w europejskich systemach edukacyjnych, takich jak: 'eLearning', 'mLearning' oraz platformy zdalnej edukacji.

2. Określenie i wdrożenie unijnych standardów w nauczaniu i certyfikacji.

Unijne standardy językowe określone przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEF), uczenie się, nauczanie, testowanie i ocenianie. Standardy w nauczaniu i testowaniu.

3. Psychologiczne aspekty w nauczaniu języków obcych.

Zrozumienie sposobu myślenia, uczenia się i motywacji osób uczących się (NLP)

Holistyczne spojrzenie na uczącego się jako jednostkę, (humanistyczne metody nauczania języka, autonomia językowa)

Multisensorycznie skonstruowane programy językowe stosowane do pracy z osobami dyslektycznymi.

4. Tekst jako podstawa twórczej dydaktyki

Rola i wykorzystanie korpusu językowego (Corpus) do wzbogacania słownictwa i analizowania wzorów leksykalnych.

Wykorzystanie zasobów językowych w tłumaczeniach.

5. Rola nauczania języków obcych w rozwijaniu kompetencji interkulturowej.

Kompetencja międzykulturowa jako zdolność postrzegania siebie poprzez to, jak widzą nas inni oraz reagowania i oddziaływania na innych.


Językiem Konferencji będzie język polski, ale przewidujemy również dyskusje, warsztaty i prezentacje w sekcjach językowych: angielskiej, niemieckiej, francuskiej, rosyjskiej.


MIEJSCE KONFERENCJI


Konferencja odbędzie się w Ustroniu – Jaszowcu w D.W.SZ. BARBARA.

Strona www: www.gat.pl
email: barbara@gat.pl
Adres: ul. Wczasowa 90, Ustroń, 43-450
Telefon: (33) 854 35 91, fax. (33) 854 33 24


WAŻNE DATY


Zgłoszenie uczestnictwa oraz wpłaty: do 4.02.2007

Nadsyłanie referatów: do 28.02.2007

Otwarcie Konferencji: 20.04.2007


KOSZTY


Opłata za udział w Konferencji dla uczestników z kraju wynosi 435 zł i obejmuje:

- Wpisowe (250 zł) – udział w Konferencji, materiały konferencyjne, kawa lub herbata w przerwie obrad.
- Koszt dwóch noclegów w pokojach 2-osobowych w dn. 20-22.04.2007
- Pełne wyżywienie:
20.04.07 – obiad, uroczysta „Kolacja z Niespodzianką”
21.04.07 – śniadanie, obiad, kolacja
22.04.07 – śniadanie, obiad


Wpłaty należy dokonać na konto:

ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/GLIWICE
NR RACHUNKU:
60 1050 1230 1000 0002 0211 3056

z dopiskiem: Konferencja SPNJO Ustroń 2007


Zgłoszenie uczestnictwa po terminie zgłoszeń - 04.02.2007 - będzie możliwe jedynie w przypadku wolnych miejsc. Opłata wynosić będzie 475 zł


WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW (.DOC)
Przewidywany czas wystąpienia:

referat - 15 min

warsztat - 30-45 min

Uwaga!

Niezastosowanie się do podanych wskazówek dla autorów może spowodować odmowę zamieszczenia referatu w materiałach konferencyjnych.
Materiały dostarczone po terminie nie będą opublikowane z przyczyn technicznych.
Materiały konferencyjne wydane zostaną w wersji elektronicznej.
Prosimy o nie przekraczanie podanej objętości referatu.
Osoby przedstawiające prezentacje lub przygotowujące warsztaty proszone są o przygotowanie wersji do druku, w przeciwnym razie wystąpienie nie zostanie opublikowane w materiałach konferencyjnych.

Nadsyłanie referatów:

Referaty należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: iwona.terlecka@polsl.pl lub anna.gaj@polsl.pl.

Istnieje również możliwość przesłania referatu pocztą zwykłą na adres:

Politechnika Śląska
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
ul. Akademicka 2
44-100 Gliwice

z dopiskiem: Konferencja SPNJO Ustroń 2007

w terminie do 28.02.2007

W przypadku wysyłki pocztą zwykłą do 1 kopii referatu prosimy dołączyć na dyskietce (w formacie edytora MS Word 2000) pełny tekst wystąpienia


Search Calendar

Powered by ExtCalendar 2


Szkolenia z Recruit.pl Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową firmy Recruit.pl Czytaj dalej ...