Menu główne
Witamy
Nowiny
Artykuły
Szkolenia
Informacje dodatkowe
Nota prawna
Aktualności
Zamów biuletyn


Kanał RSS
Logowanie

 
Dodaj Wydarzenie
Dodaj Wydarzenie
Widok miesięczy
Widok miesięczy
Widok płaski
Widok płaski
Widok tygodniowy
Widok tygodniowy
Widok dzienny
Widok dzienny
Kategorie
Kategorie
Szukaj
Szukaj

Wydarzenie: 'Między świadomością A Nieświadomością - Współczesność W Perspektywie Psychologii Głębi'

Konferencje
Data: środa, Czerwiec 01, 2005 At 08:00
Informacje o kontakcie:
Zgłoszenia można przesyłać emailem, faxem lub pocztą na poniższy adres: Instytut Psychologii Uniwersytet Wrocławski Dr Krystyna Węglowska-Rzepa Ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław
Strona WWW:

Podstawowym celem konferencji jest ukazanie roli, jaką odgrywa współcześnie psychologia głębi w różnych obszarach życia, wskazanie na możliwości jej zastosowania w opisywaniu, wyjaśnianiu i radzeniu sobie z różnymi zjawiskami mającymi miejsce w świecie.
Interesować nas również będą wyzwania, zagrożenia, przemiany, którym sprostać musi współczesny człowiek, a także poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o zasięg wpywu nieświadomości na świadomą psychikę człowieka i organizację życia indywidualnego oraz zbiorowego.

Zależy nam również na pozyskaniu informacji o rodzajach prowadzonych badań i metodach badawczych dotyczących omawianych zagadnień stosowanych w różnych ośrodkach akademickich. Dlatego też istotne stało się zgromadzenie i zaprezentowanie dotychczasowego dorobku naukowego skupionego wokół jungowskiej psychologii analitycznej oraz jego wymiana z przedstawicielami ośrodków akademickich z innych krajów.

Konferencja ta stanowić będzie miejsce spotkań dla psychologów, filozofów, antropologów, religioznawców, lekarzy, terapeutów, ludzi sztuki i innych, dla których sposób myślenia i osiągnięcia C. G. Junga okazują się być wyzwaniem do dalszych poszukiwań w obszarze wasnej działalności naukowej i praktycznej, i którym nieobce jest podejście interdyscyplinarne.

Przedstawiany na konferencji materiał stanowić będzie prace teoretyczne, prace empiryczne, doniesienia z działalności terapeutycznej i prezentacje warsztatowe odnoszące się do następujcych zagadnień:

Psychologia głębi wczoraj i dziś (zasięg, cele, zadania)
Psychologia głębi wobec zjawisk współczesnego świata (wyzwania, zagrożenia, przemiany) oraz ich badanie, wyjaśnianie, radzenie sobie
Doświadczanie nieświadomości i jej wpyw na rozwój jednostek i zbiorowości, konfrontacja z archetypami i symbolami- (konieczność czy molżiwość rozwoju)
Obszary poszukiwań badawczych i nowe metody badań stosowane w psychologii głębi.
Przewidywana forma upowszechniania wyników konferencji:
Opublikowanie materiałów pokonferencyjnych w formie książki

Zasięg konferencji:
międzynarodowy

Wysokość opłaty konferencyjnej:
(uwaga: nie wlicza się kosztów podróży, zamieszkania i wyżywienia uczestników)

opata konferencyjna - 350z (do 31.05.2005r.) / 400zł (po 31.05.2005r.)
ulgowa - 200z (studenci, doktoranci) / 250zł (po 31.05.2005r.)
Wpłaty na konto:
Bank Zachodni WBK S.A.
4/O Wrocław
Nr: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004
Z dopiskiem: "Konferencja Jung 2005"

Tel / Fax : ++48 / 71 / 367-18-14


Search Calendar

Powered by ExtCalendar 2


Szkolenia z Recruit.pl Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową firmy Recruit.pl Czytaj dalej ...