Menu główne
Witamy
Nowiny
Artykuły
Szkolenia
Informacje dodatkowe
Nota prawna
Aktualności
Zamów biuletyn


Kanał RSS
Logowanie

14. Wspomnienia, sny, zabawy, wypracowania jako objawy stylu życiowego. Drukuj E-mail
Napisał: Redakcja   
środa, 05 styczeń 2005
W najogólniejszym schemacie metoda, jaką stosuje psychologia indywidualna w trudnych przypadkach wychowawczych lub leczniczych, przedstawia się w ten sposób: należy uchwycić styl życiowy ?pacjenta?, wykryć błędy w tym stylu, wskazać je pacjentowi i podsunąć mu sposób wyzbycia się tych błędów. Analizowaliśmy rozmaite rodzaje stylów życiowych, omawialiśmy szeroko błędy, podawaliśmy też wiele wskazówek dla naprawienia błędnych stylów życiowych. Najtrudniej jest dostarczyć konkretnych wskazówek, po czym rozpoznawać styl życiowy osób, z którymi się stykamy. Rozpoznawanie zasadniczej linii charakteru, rzucającej światło na zachowanie się poszczególnych osób, jest niezmiernie trudne. Wymaga wiedzy, odpowiednich zdolności i dużego doświadczenia; nauczyć się tego z samych tylko książek niesposób. Wiedzę książkową z tej dziedziny zdobyć można też nie w postaci teoretycznych rozważań, lecz głównie przez oczytanie w analizach konkretnych wypadków. (...)
Zdolność rozpoznawania zasadniczych cech charakteru jest podwaliną wszelkiej psychoterapii, bo tylko wtedy można zastosować odpowiednią metodę leczenia, gdy się zna charakter pacjenta. Rozpoznawanie charakteru w psychoterapii jest odpowiednikiem diagnozy w leczeniu. Bez postawienia diagnozy nie można zastosować żadnych środków leczniczych. Trudno jest poznać dokładnie charakter nawet tych osób, z którymi się czysto stykamy, a co dopiero tych, które po raz pierwszy widzimy. Nie możemy opierać diagnozy jedynie na informacjach, jakie badane osoby same podają o swym życiu, o swym charakterze i o swych trudnościach życiowych. Informacje te mają pierwszorzędną doniosłość i dlatego skrzętnie zbieramy je od osób badanych i od ich otoczenia. Informacje te nie mogą być jednak kompletne i często są niezgodne a prawdą, bez złej woli osób zeznających. Trzeba pomagać sobie wiedzą zaczerpniętą z innych źródeł. Psychologia indywidualna kładzie wielki nacisk na celowość wszelkich zachowań się człowieka. Ze świadomą i planową jednostronnością szuka w każdym, nawet najbłahszym objawie działania osobistego interesu jednostki . Wszystko w życiu psychicznym jednostki ma służyć do osiągnięcia celu, jaki sobie wytknęła. Linia życiowa człowieka wyciska swe piętno na wszelkich jego psychicznych i psychofizycznych czynnościach. Zewnętrzny wygląd, mowa, chód, pismo, sposób witania się, uśmiech itp. mogą wiele powiedzieć o charakterze człowieka. Dzięki Freudowi wiadomo, jak wiele można się dowiedzieć z zapomnień, omyłek, snów. Bliżej nie będziemy wchodzili w analizę zewnętrznych objawów dyspozycyj psychicznych. Zajmują się nimi obszerne działy psychologii, jak konstytucjonalizm, grafologia, fizjognomika i in. Psychoanaliza poświęca całe tomy analizie zapomnień, omyłek, pozornie niewytłumaczonych skojarzeń, snów. Każdy z tych działów ma olbrzymią. doniosłość dla charakterologii, a żaden z nich nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, niektóre zaczynają się dopiero rozwijać.

 

Szkolenia z Recruit.pl Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową firmy Recruit.pl Czytaj dalej ...